Digitalisering av injeksjonspumpe

Vi ønsket å øke påliteligheten ved kjemikalieinjeksjon og gi kundene våre bedre kontroll over mengden væsker som går inn i produksjonslinjen. Derfor digitaliserer vi stadig mer av vårt utstyr. Det nyeste innen digitalisering i utleieparken er kjemikalieinjeksjonpumpene våre.

Bakgrunn for å produsere nye pumper

I fjor høst besøkte vi noen av våre kunder som driver med kjemikalieinjeksjon, og snakket med dem om problemer som oppstod daglig. Tilbakemeldingene viste vanskeligheter med å måle volumet av væske injisert i linjene. Bakgrunnen til problemene var mangel på kontroll av injisert veskemengde.

Produksjon og design

En Lewa pumpe produsert for kjemikalieinjeksjon ble bygget om fra en standard kjemikalieinjeksjonpumpe til en frekvens-styrt. Vi satt inn et Emerson flowmeter for nøyaktig måling av volumet som gikk ut av pumpen. Den innebygde PLSen vil da justere den frekvensdrevne el-motoren ved hjelp av signaler fra flowmeteret. To trykksensorer ble montert slik at den ene tar over dersom den andre svikter. Trykkføleren på denne pumpen brukes som en elektronisk sikkerhetsventil. Vi har også lagt til en mekanisk sikkerhetsventil for redundans.  En berørings skjerm gir muligheter for å sette “flow”, trykk og totalt volum.

Fjernstyring og digitalisering av informasjon

Enheten kan settes opp offshore og deretter kobles til kontrollrommet hvor den kan styres eksternt. Det betyr at du kan styre “flow”, trykk og totalt volum injisert fra kontoret. Pumpen vil også kunne sende rapporter som viser daglig injeksjon. Kommunikasjon til og fra pumpen er noe vi kan modifisere etter det våre kunder ønsker.

Datablad og mer informasjon om pumpen finner du her. 

Klorinjeksjon – ny pumpe til leie

Tidligere har klorinjeksjonpumper vært kjent for å feile ofte. De har vært produsert i plastikk som blir nedbrutt av kloren, dette vil da føre til stans eller lekkasjer. Det kan ta alt fra uker til noen måneder før de havarerer, men vår erfaring med disse pumpene var dårlig. Vi vet at kloren våre kunder bruker er sterk og det er farlig å komme i kontakt med den. Derfor ønsket vi ikke lenger å leie ut pumper som viser seg å være farlige for brukerne og lite stabile. Vi hadde heller ikke kjennskap til noen andre utleiefirma som produserte klorinjeksjonpumper der holdbarhet og sikkerhet var bedre. På bakgrunn av dette satte vi i gang utvikling av en ny type pumpe til klorinjeksjon.

Sikkerhet og forutsigbarhet

Vi jobbet sammen med Statoil for å lage den første klorinjeksjonpumpen. Vi fant ut at den måtte lages i Titanium og Hastelloy C da disse metallene ikke blir nedbrutt av klor. Ingen av av delene som kommer i kontakt med klor er i plastikk. Dette gjør at levetiden på denne pumpen er betraktelig høyere enn tidligere, og kundene våre får en mer forutsigbar og tryggere hverdag. For å sikre pumpen har vi i tillegg dekket den med plater i pleksiglass og montert et drypp-trau i bunn av pumpen.

På grunn av krystallisert klor som kan ødelegge pakningen i stempelpumper har vi valgt å endre til diafragma pumpe i Hastelloy C. Disse pumpene har diafragma i PTFE (Polytetrafluoreten).

Dette er en frekvensdrevet pumpe som gjør det mulig å justere motor-turtall og det er også mulig å justere slaglengde på diafragmaet for å kunne oppnå riktig mengde.

Tilbakemelding fra Statoil hammerfest på denne type pumpe

Vi startet injisering først med luftdrevne membran pumper, som hadde liten levetid( alt fra dager til timer) pga partikler i klor.  Vi hadde tett dialog med Proserv, og fikk laget en prototype på injeksjonpumpe med elektrisk dreven membranpumpe. Denne skidden var levert i titan , med tank/skyllekar på topp, pulsdemper og justerbar flow mellom 0-100 liter. Det var en  ny hverdag å ha denne i drift hos oss. Plug and play meget robust og ingen ting å sette fingeren på.

De har også hatt en upåklagelig service, og har virkelig levert et godt produkt.

Martin Arnesen
Senior Engineer Operations, SNO PROD SUP, Statoil ASA

Her finner du datablad til våre klorinjeksjonpumper.

Hva betyr egentlig ATEX?

Navnet ATEX kommer fra ordet Atmosphere Explosives og er et direktiv som inneholder krav til miljø. Generelt sett er det et krav at alt utstyr som skal offshore må være ATEX, for å unngå gnist og dermed redusere faren for eksplosjon. Men det er fortsatt noen unntak. Utstyr bygget før 2003 kan fortsatt benyttes i sone II. For oss har dette betydd en stor ombygging av utstyrsparken vår de siste årene. Det meste av vårt utstyr er nå godkjent til bruk i sone.

Sone godkjent utstyr

De sonene vi vanligvis opererer i er sone II og sone I. I sone I  er det liten sjanse for gass, og dersom det dannes gass vil den være kortvarig. ATEX gjelder vanligvis ikke her, men noen bedrifter krever det likevel.

I Sone I vil det være gass, men ikke til enhver tid. Her er det kun lov til å bruke elektrisk eller luftdrevet utstyr, og alt utstyr som tas inn i Sone I må være ATEX godkjent.

ATEX direktiv

Bakgrunnen for å lage et ATEX direktiv er å forhindre antennelse av potensielle tennkilder i områder som er klassifisert som eksplosjonsfarlige. Dette direktivet er gjeldende for hele Europa og setter et sikkerhetsnivå med tanke på eksplosjonsfare som følge av gass eller støv i industrier der dette er en risiko.

Kostnad ved å oppgradere til sone godkjent utstyr

For mange kan det være en stor kostnad å investere i nytt utstyr for bruk i Sone. Vår erfaring er at det ofte kan la seg gjøre å bygge om utstyr for å få dette godkjent til en billigere penge enn dersom du ville kjøpt nytt.

Mange av våre underleverandører leverer nå kun ATEX godkjent utstyr. Haskel har for eksempel kun godkjente pumper.

Har flere spørsmål rundt regler for vårt utstyr eller ønsker å bygge om utstyr, ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg å finne den beste løsningen.