Hva betyr egentlig ATEX?

Navnet ATEX kommer fra ordet Atmosphere Explosives og er et direktiv som inneholder krav til miljø. Generelt sett er det et krav at alt utstyr som skal offshore må være ATEX, for å unngå gnist og dermed redusere faren for eksplosjon. Men det er fortsatt noen unntak. Utstyr bygget før 2003 kan fortsatt benyttes i sone II. For oss har dette betydd en stor ombygging av utstyrsparken vår de siste årene. Det meste av vårt utstyr er nå godkjent til bruk i sone.

Sone godkjent utstyr

De sonene vi vanligvis opererer i er sone II og sone I. I sone I  er det liten sjanse for gass, og dersom det dannes gass vil den være kortvarig. ATEX gjelder vanligvis ikke her, men noen bedrifter krever det likevel.

I Sone I vil det være gass, men ikke til enhver tid. Her er det kun lov til å bruke elektrisk eller luftdrevet utstyr, og alt utstyr som tas inn i Sone I må være ATEX godkjent.

ATEX direktiv

Bakgrunnen for å lage et ATEX direktiv er å forhindre antennelse av potensielle tennkilder i områder som er klassifisert som eksplosjonsfarlige. Dette direktivet er gjeldende for hele Europa og setter et sikkerhetsnivå med tanke på eksplosjonsfare som følge av gass eller støv i industrier der dette er en risiko.

Kostnad ved å oppgradere til sone godkjent utstyr

For mange kan det være en stor kostnad å investere i nytt utstyr for bruk i Sone. Vår erfaring er at det ofte kan la seg gjøre å bygge om utstyr for å få dette godkjent til en billigere penge enn dersom du ville kjøpt nytt.

Mange av våre underleverandører leverer nå kun ATEX godkjent utstyr. Haskel har for eksempel kun godkjente pumper.

Har flere spørsmål rundt regler for vårt utstyr eller ønsker å bygge om utstyr, ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg å finne den beste løsningen.