Klorinjeksjon – ny pumpe til leie

Tidligere har klorinjeksjonpumper vært kjent for å feile ofte. De har vært produsert i plastikk som blir nedbrutt av kloren, dette vil da føre til stans eller lekkasjer. Det kan ta alt fra uker til noen måneder før de havarerer, men vår erfaring med disse pumpene var dårlig. Vi vet at kloren våre kunder bruker er sterk og det er farlig å komme i kontakt med den. Derfor ønsket vi ikke lenger å leie ut pumper som viser seg å være farlige for brukerne og lite stabile. Vi hadde heller ikke kjennskap til noen andre utleiefirma som produserte klorinjeksjonpumper der holdbarhet og sikkerhet var bedre. På bakgrunn av dette satte vi i gang utvikling av en ny type pumpe til klorinjeksjon. read more

Hva betyr egentlig ATEX?

Navnet ATEX kommer fra ordet Atmosphere Explosives og er et direktiv som inneholder krav til miljø. Generelt sett er det et krav at alt utstyr som skal offshore må være ATEX, for å unngå gnist og dermed redusere faren for eksplosjon. Men det er fortsatt noen unntak. Utstyr bygget før 2003 kan fortsatt benyttes i sone II. For oss har dette betydd en stor ombygging av utstyrsparken vår de siste årene. Det meste av vårt utstyr er nå godkjent til bruk i sone. read more