Hva betyr egentlig ATEX?

Navnet ATEX kommer fra ordet Atmosphere Explosives og er et direktiv som inneholder krav til miljø. Generelt sett er det et krav at alt utstyr som skal offshore må være ATEX, for å unngå gnist og dermed redusere faren for eksplosjon. Men det er fortsatt noen unntak. Utstyr bygget før 2003 kan fortsatt benyttes i sone II. For oss har dette betydd en stor ombygging av utstyrsparken vår de siste årene. Det meste av vårt utstyr er nå godkjent til bruk i sone. read more